Napház Gondozó Centrum

Napház Gondozó Centrum

Kapcsolattartó:         Kis László Károlyné

Telefonszám:             06-46/422-514

 

A NAPHÁZ Gondozó Centrum bemutatása

A Napház Gondozó Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 1993-ban magánszemélyek alapították, majd 1994-ben kiemelkedően közhasznú szervezetként került bejegyzésre a bíróságon.

Az intézmény Miskolc zöldövezeti környezetében Miskolc-Tapolcán található. Ellátási területe országos.

Intézményünk 35 férőhelyen 1-2-3 ágyas szobákban tartós bentlakást biztosító, ápolást és gondozást nyújtó idősek otthona.

Az Otthonban a közösségi együttlétre, tevékenységre társalgó, TV szoba, könyvtárszoba, ebédlő, foglalkoztató helyiség, valamint mentális gondozásra, egészségügyi ellátást céljára orvosi szoba, betegszoba biztosítja a kényelmes, a gondozott személyiségének megfelelő ellátását.

Az intézmény saját konyhával rendelkezik, mely igény szerint biztosítja a házias, vitamindús, diétás étrendet.

Otthonunk tiszta profilú intézményként működik, tekintettel arra, hogy egy ellátotti csoport részére azonos gondozási feladatot lát el.

Az Otthon alapfilozófiája:  Kiegyensúlyozott örömteli békés évek.

 

Ellátás formái:

Átlagos szociális ellátás:                    Időskorúak otthona

 

A NAPHÁZ GONDOZÓ CENTRUM ellátottainak köre

Az intézményünk elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ápolását, gondozását végzi, akik rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, életkoruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt rászorultak. Önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek és az alapellátás keretében ellátásuk nem biztosítható. Magyar állampolgársággal rendelkezik

Az intézetbe a jelentkezés önkéntes alapon történik, határozott, vagy határozatlan időre, az ellátás tartalmáról a felek megállapodást kötnek.

 

Az intézményi térítés

A személyi térítési díj a megelőző évi szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatíva különbözeteként kerül meghatározásra.

A fenntartó évenként felülvizsgálja a térítési díjat és tájékoztatja a jogosultakat a gondozási díj mértékéről.

A fenntartó rendeletébe foglaltak szerint csökkentheti, vagy elengedheti a személyi térítési díj összegét, amennyiben a jogosult jövedelmi és vagyoni viszonyai azt indokolttá teszik.

 

A NAPHÁZ GONDOZÓ CENTRUM által biztosított szolgáltatások formái, köre és rendszeressége

Intézményünk kardinális kérdésként kezeli az egészségügyi ellátást, illetve a fizikai ellátás elemei közül az élelmezést. Az idős, beteg ember elégedettségét e két szükségletének maximális kielégítése jelzi.

Napi háromszori étkezést nyújtunk gondozottjainknak:

  • normál étrend: reggeli, ebéd, vacsora (2500-2700 kcal),
  • diabéteszes étrend: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora
  • egyéb az orvos által előírt diétás étrend

Az étlap összeállításában az intézményvezetőt dietetikus szakember segíti. Az intézmény a beteg emberek étrendjét személyre szabottan állítja össze. A normál étrenden felül az epés és tejmentes étkezés – akinek ez szükséges – biztosított, ezek esetén az étel pépesített változata is elkészíthető.

 

Intézményünk biztosítja gondozottjaink részére az egészségügyi ellátását. Ennek keretében az intézmény gondoskodik:

 • egészségmegőrző felvilágosításról
 • rendszeres orvosi felügyeletről, amely kiterjed az egészségi állapot folyamatos ellenőrzésére,
 • az egészségügyi tanácsadásra, a szűrésekre, az elrendelt vizsgálatok elvégzésére (ha az intézmény keretei között megoldható), és
 • a gyógykezelésre
 • az otthon orvosi rendelése: heti 2 x 2 óra (hétfő és péntek)
 • szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásról
 • kórházi kezeléshez való hozzájutásról
 • gyógyszerellátásról
 • gyógyászati segédeszközök biztosításáról

Az otthon rendelkezik alap-gyógyszerkészlettel, amelyet havonta az intézmény orvosa állít össze, az osztályvezető ápoló javaslata alapján, és igazodik az ellátottak rendszeres és eseti gyógyszerszükségletéhez.

A bentlakásos intézmény az alap-gyógyszercsoportba, valamint a rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek, továbbá a gyógyászati segédeszközök közül elsősorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszert és gyógyászati segédeszközt biztosítja, kivéve, ha az adott gyógyszercsoporton belül nincs közgyógyellátási igazolványra felírható gyógyszer, amely az adott betegség kezeléséhez megfelelő.

Intézményünkben az ellátást igénybevevő személyi és jövedelmi helyzetére tekintettel – az intézményi orvos javaslatára – az intézményvezető döntése alapján az alap-gyógyszerkészlet körébe nem tartozó, de az ellátást igénybevevő gondozásához közvetlenül szükséges egyéni gyógyszerszükséglet teljes költségét átvállalja.

 A gyógyászati segédeszköz ellátása körében az otthon feladata a testtávoli eszköznek az intézmény költségén, a testközeli segédeszköznek az ellátott költségén történő biztosítása.

 

Az ellátás igénybevételének módja:

 • Elsődleges feladat, hogy az ellátást igénybevevő megismerkedjen az otthonnal.
 • Ez történhet közvetlen vagy közvetett módon.
 • Az intézményvezető vagy az általa megbízott személy tájékoztatja az otthon iránt érdeklődőket a bekerülés módjáról és rendjéről.
 • Az intézmény az ellátás igénylő részére biztosítja a kérelmi adatlapot valamint a Napház otthonról készült tájékoztatót.
 • A kérelem beérkezési sorrendbe sorszámmal ellátott regisztrálásra kerül.
 • Az előgondozást 30 napon belül az intézmény elvégzi.
 • Gondozási szükséglet megkérése ORSZI vizsgálat.
 • Jövedelemvizsgálat / jegyzői igazolás /
 • Az intézménybe való bekerülés esetén az ellátott értesítést kap.

A szociális ellátás igénybevételekor a Napház Gondozó Centrum szerződést köt az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével.

 

A szerződés tartalmazza többek között:

 • az intézményi ellátás kezdetének időpontját
 • az intézményi ellátás időtartamát, ami lehet határozott vagy határozatlan
 • az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját és körét
 • a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat
 • az intézményi ellátás megszüntetésének módját

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás